Åtgärder med anledning av COVID-19

Du kan känna dig trygg när du bokar en tid hos oss oavsett om ditt besök avser kosmetisk kirurgi, estetiska skönhetsbehandlingar eller provtagning för Covid-19.

All vår personal har testats för Covid-19 utan tecken på smitta samtidigt som vi håller hög standard på vår personliga skyddsutrustning.

Personalen på Stockholm Medicus använder sedan tidigare både munskydd och skyddshandskar men företagets ledning har valt att även uppdatera med ansiktsvisir samt halvmasker enligt P3-klass.

Vi arbetar endast under förutsättning att vi är helt friska och vidtar extra åtgärder för att ingen smittspridning ska förekomma i våra lokaler. Alla ytor tvättas precis som vanligt flera gånger varje dag och våra instrument steriliseras i extra processer precis som vi alltid gjort.

Om du känner dig sjuk avråder vi dig att reservera tid. Har du en bokad tid sedan tidigare ber vi dig läsa igenom våra allmänna villkor extra noga.

Du är välkommen att köpa ett presentkort eller boka en tid längre fram.

Vi följer utvecklingen noga och tar myndigheternas rekommendationer på största allvar. Har du frågor kring vårt skyddsarbete är du välkommen att höra av dig till oss.

Snabbtest CoV-19 | Antikroppstest i Stockholm

Vi erbjuder världens mest tillförlitliga snabbtest för att identifiera Covid-19. Med testets hjälp får vi snabbt ett indikativt svar om du har haft en infektion och om du är immun. Detta test upptäcker med andra ord både tidiga och sena markörer (läs IgG och IgM) i blodet.

Testet använder sig av immunokromatografisk analys, en vanlig metod vid snabbtester. Metoden bygger på att antikroppar i provet vandrar och bildar ett specifikt komplex som ger upphov till en färgändring vid positivt provsvar som är lätt att läsa av.

Eller lite som lackmuspapper i skolan 😊

Hur går testet till?

Snabbtestet görs genom ett stick i fingret, som vid ett blodprov. Därefter mixar vi blod med en dedikerad reagens. En reagens är ett ämne som reagerar på ett av oss förutbestämt sätt för att i sin tur bevisar att ett annat ämne finns.

Ditt blod och reagensen appliceras i en testkassett och inom 15 minuter kan vi utläsa provsvaret av. Testet ger svar på förekomst av antikropparna IgM och IgG, alltså om du har varit smittad och nu är immun.

För att undvika köbildning efter provtagningen och därmed den presumtiva risken skickar vi hem svaret till dig samma dag.

När ska jag testa mig?

Snabbtest för Covid-19 bör inte genomföras tidigare än två veckor efter symtomdebut.

Är du osäker erbjuder vi även 2-stegstest för Sek 1 500 då vi testar

99,57 % träffsäkerhet

Forskare vill såklart utveckla tester som är så träffsäkra som möjligt. Dock beter sig olika virus på olika sätt och med den förståelsen kan ett tests träffsäkerhet öka eller minska beroende på tillgång till data, att förstå data och att utvinna något av data.

För att förstå hur tillförlitligt ett test egentligen är brukar nämnas dess förmåga att särskilja varför testet görs (sensitivitet läs typ absorbera så mycket av det vi vill med testet) samt förmågan att avvisa vad testet inte är avsett för (alltså särskilja det vi inte behöver läs specificitet).

Kan jag lita på testet?

Tack vare både den konstaterat höga sensitiviteten och tillika specificiteten är vårt antikroppstest en väldigt pålitlig markör både för att mäta tidigare infektion och uppnådd immunitet.

Klinikens snabbtest visar mycket goda testresultat enligt nyligen utförda studier på University of California i San Fransisco där den har topprankats med högsta resultat vad gäller specificitet och sensitivitet

– sensitivitet 86.43% (vid 95 % konfidensintervall i gms 82.51%~89.58%)

-specificitet 99.57% (vid (95 % konfidensintervall 97.63%~99.92%)

Alla resultat som visar att enbart IgM är förhöjt ska tolkas som ett troligt coronavirusfall.

Är jag immun om mitt besked är positivt?

Du bör dock testas igen efter en vecka, för att säkerställa resultatet och då bör även IgG ge positivt utslag.

På stickan finns det ämnen som reagerar med antikroppar mot covid-19 som bildats i kroppen efter en tids sjukdom. Ett serologiskt test kan göras omkring sju till tio dagar efter att man har infekterats.

Är jag immun om mitt besked är positivt?

Eftersom antikroppar bildas först en tid efter att du visat symtom kan det vara på sin plats att testa 2 gånger med 14 dagars mellanrum.

Ett positivt svar efter en virusinfektion innebär vanligtvis en grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller partiellt skydd mot klinisk sjukdom vid återinfektion. Vi vet fortfarande inte med full säkert om du blir immun. Studier kan se att vi bildar antikroppar och så kallade t-cellsvar efter att ha genomgått en infektion med symtom vilket tyder på att vi teoretiskt borde drabbas lindrigare om vi smittas igen.

Publicerade studier New York Times

Stockholm Medicus erbjuder troligen världens mest effektiva antikroppstest även kallat självtest. I början på 2020 utvärderade drygt 50-talet forskare på University of California det snabbtest som vi valt att erbjuda dig parallellt med 13 andra godkända kliniktester.

Studien visade utan tvivel att vårt snabbtest erbjöd absolut störst tillförlitlighet, 99,57%.

Om studien finns att läsa i New York Times den 24 april.

Akademiska i Uppsala bekräftar testresultat

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har professor Åke Lundkvist gjort en liknande utvärdering om än i mindre skala än den av forskarteamet på University of California.

Antikroppstestet som Stockholm Medicus erbjuder erhöll även här samma säkerhetsresultat.

Artikeln publicerades i GöteborgsPosten 15 april.